ILUSTRIMET

Si bëhet hyrja në një kryqëzim të rregulluar me rrethqarkullim?

Si të parkojmë më sigurt?

Si të veprojmë në kryqëzim?

Ilustrim se si duhet të parkojmë makinë?

Si punon transmisioni manual?

Si bëhet ndërrimi i rrotave?

Lëshimi i korsisë për mjete të emergjencës

Si bëhet ndërrimi i korsisë?