PËRCAKTIME RRUGËSH DHE TRAFIKU
Përkufizimi i përcaktimeve rrugësh dhe trafiku për disa prej kuptimeve në komunikacionin rrugor kanë të bëjnë me : - Rrugët dhe sipërfaqet e tyre - Mjetet në komunikacionin rrugor - Korsitë e komunikacionit - Shtigjet - Llojet e mjeteve - Kapacitetit dhe tonazhi - Pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor.
Mëso më shumë
SINJALIZIME HORIZONTALE
Sinjalet horizontale të shënuara në rrugë shërbejnë për rregullimin e qarkullimit, për të drejtuar përdoruesit, si dhe për të dhënë udhëzime dhe tregues të dobishëm për sjellje të veçanta që duhen mbajtur.
Mëso më shumë
SINJALIZIMI VERTIKAL
Sinjalet vertikale ndahen në këto kategori: A) Sinjalet e rrezikut, B) Sinjalet e përparësisë, C) Sinjalet treguese, D) Sinjalet e detyrimit, E) Sinjalet e ndalimit F) Sinjalet plotësuese G) Sinjalet semaforike
Mëso më shumë
SINJALIZIME TË POLICIT TË TRAFIKUT
Përdoruesit e rrugës janë të detyruar t’u binden pa diskutim sinjalizimeve të policëve të caktuar për rregullimin e trafikut.
Mëso më shumë
NORMAT E SJELLJES DHE RREGULLA PËR KOMUNIKACION
Qarkullimi i këmbësorëve, mjeteve dhe/ose kafshëve në rrugë rregullohet me normat e Kodit Rrugor dhe aktet që miratohen në zbatim të tij, në përputhje me normat ndërkombëtare e të Komunitetit Europian në këtë fushë.
Mëso më shumë
SINJALE TË VENDOSURA NË KROSKOTIN E MJETIT
Këtu mund të gjeni disa nga sinjalet dhe funksionet e tyre që janë të vendosura në kroskotin e mjetit. Secili sinjal gjithashtu edhe njoftimi që ato jep ka formën dhe ngjyrën e caktuar ashtu siq ju shfaqet edhe në makinën tuaj.
Mëso më shumë
Ilustrimet
Ilustrime të komunikacionit rrugor. Si duhet të sillemi dhe si duhet të veprojmë në raste të ndryshme?
Mëso më shumë